top of page

Allmänna villkor

STEAM-CMYK-vertical-logo-standard_edited

Detta ska varje medlem på STEAM leva upp till. Vid signering av medlemsskapet ska alla medlemmar ha gått igenom följande information med STEAMs platschef eller annan ansvarig personal.

Medlemsavtal


Allmänt

Avtal om medlemskap mellan STEAM strength & fitness södra AB (”STEAM”) och medlemmen ("Medlemsavtalet"). 

Medlemskapet

Medlemskapet i STEAM är personligt och kan inte överlåtas av medlemmen till någon annan. Medlemskapet hos STEAM är ett löpande avtal oberoende av bindningstid. Medlemskapet löper således vidare efter att den avtalade bindningstiden gått ut (en månad i sänder), fram till dess att avtalet avslutas enligt regler om uppsägning av medlemskap. Medlem ansvarar för att hon/han är i lämplig fysisk kondition för att tillgodogöra sig träning och behandling. Träning, övningar, dieter, kostvanor och andra liknande aktiviteter sker på medlemmens egna initiativ. STEAM eller STEAMs samarbetspartners ansvarar inte för skador, olyckor, sjukdom, dödsfall eller andra konsekvenser som går att härleda från medlemmens nyttjande av de tjänster som STEAM tillhandahåller såväl i STEAMs lokaler eller digitalt. 

Trivsel, hygien och allmän skötsel

Det åligger medlemmen att följa de regler avseende trivsel, uppförande, hygien och allmän skötsel.

 

Kameraövervakning

Kameraövervakning förekommer på STEAMs allmänna ytor för alla trygghet och säkerhet.

 

Doping, droger och annan misskötsamhet, brott

Användning och/eller försäljning av förbjudna substanser/droger eller liknande prestationshöjande preparat är strikt förbjudet att brukas eller säljas på STEAMs träningsanläggningar. (oanmälda besök av polis förekommer som på alla träningsanläggningar). Inträffar ovanstående, eller om annan misskötsamhet såsom hot, våldsamt uppträdande eller andra liknande fall sker, leder detta till direkt avstängning. Om en ansökan sker via en person med en fällande dom som väcker oro hos andra medlemmar överlåter vi inte medlemskapet. Det åligger medlemmen att under medlemskapets tid inte bli dömd för brott som orsakar rädsla hos andra medlemmar. Detta för allas trivsel och trygghet.

 

Rätt till data

STEAM äger rätten till allt innehåll i tjänsterna och medlemmen förbinder sig att inte nyttja materialet annat än för personligt bruk inom ramarna för tjänstens tänkta användande. All spridning, kopiering eller delning av innehållet i tjänsten är förbjudet.

 

Uppsägning / bindningstid / återbetalning / autogiro

Har du bindningstid på ditt medlemskap men du måste avsluta innan? Då behöver vi intyg på detta. Det behöver vara särskilda omständigheter såsom:

  • Flytt (vi behöver se dokument)

  • Hälsoskäl (intyg från läkare)

Du behöver kunna visa att det finns anledning och oförutsedda omständigheter som hindrar dig från att nyttja ditt medlemkap.

 

Av- och ombokning

Medlemmens av- eller ombokning ska ske senast 24 timmar innan avtalat möte med  coachen. Avbokning görs direkt till den avsedda coachen i samarbetet, annars riskerar din PT - timme att brinna inne.

bottom of page